Get Adobe Flash player

 

Образац за инклузију

Образац за индивидуализацију

Образац за сагласност родитеља за ИОП

Образац за педагошки профил

Образац за садржај ИОП – а

Образац за план активности за ИОП

———————————————————————————–

Образац за анализу иницијалног тестирања предати на нивоу Стручног већа.

Анализа-иницијалног-теста-на-нивоу-Стручног-већа-2018-19

———————————————————————————–

Akcioni plan za 2018-19 OŠ Karađorđe Rača

———————————————————————————–

МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НОВ ОБРАЗАЦ ЗА ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН ЗА ПРВИ И ПЕТИ РАЗРЕД ЗА 2018/19. ШКОЛСКУ ГОДИНУ

Globalni plan za PRVI I PETI RAZRED 2018 19

———————————————————————————–

МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НОВ ОБРАЗАЦ ЗА ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ПРВИ И ПЕТИ РАЗРЕД ЗА 2018/19. ШКОЛСКУ ГОДИНУ

Operativni plan za PRVI i PETI RAZRED 2018 19

———————————————————————————–

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

PRAVILNIK o nastavnom programu za sedmi razred

———————————————————————————–

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

PRAVILNIK o nastavnom programu za sesti razred

 


Празан образац за припремну наставу – ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА можете преузети

Obrazac za pripremnu nastavu POLAGANJE ZAVRSNOG ISPITA

———————————————————————————–

Празан образац за школски програм  за ваннаставне активности  можете преузети

 

Obrazac za skolski program za vannastavne aktivnosti

 

———————————————————————————–

Празан образац за школски програм  наставни део можете преузети

Prazan obrazac za skolski program nastavni deo

 

———————————————————————————–

Поштоване колеге, у доле наведеној табели  дат је извештај о томе за које су се секције ученици опредилили и желе да их похађају у текућој школској 2017/18. години.

Молимо вас да се на нивоу Стручних већа договорите о начину реализације и терминима одржавања истих.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗБОРУ СЕКЦИЈА УЧЕНИКА ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА 2017 18

———————————————————————————–

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА 5 РАЗРЕД

 

———————————————————————————–

ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2017

ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2017

————————————————————————————-

АКЦИОНИ ПЛАН СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ

Akcioni plan strucnog aktiva za razvojno planiranje 2017 18

————————————————————————————-

АКЦИОНИ ПЛАН СТРУЧНОГ ТИМА САМОВРЕДНОВАЊА  И ВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ  ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ

AKCIONI PLAN SAMOVREDNOVANJE 2017-2018

————————————————————————————-

АКЦИОНИ ПЛАН СТРУЧНОГ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ  РАДА ШКОЛЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ РАДА  ИЗ ПРЕТХОДНЕ  ШКОЛСКЕ  ГОДИНЕ

AKCIONI PLAN ZA POBOLJSANJE RADA IZ PRETHODNE GODINE, SAMOVREDNOVANJE 2017-2018


У ПРИЛОГУ СУ СВА ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА ЗА 2017/18 .

( предао  Тим за Развојно планирање )

I – IV razred sumativno ocenjivanje učenika

Sumativno ocenjivanje učenika na kraju I ciklusa

Uputstvo za popunjavanje tabela I-IV razred

Sumativno ocenjivanje učenika na kraju II ciklusa

V razred – sumativno ocenjivanje učenika

VI razred – sumativno ocenjivanje učenika

VII razred – sumativno ocenjivanje učenika

VIII razred – sumativno ocenjivanje učenika

Uputstvo za popunjavanje tabela V-VIII razred

 

————————————————————————————-

 

 

Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода 2016 17 школске године

Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 2016 17 школске године

Анализа-успеха-ученика-на-крају-трећег-класификационог-периода-2016-17-школске-године

Анализа успеха ученика на крају школске године 2016 17 школске године

————————————————————————————-

Спискови ученика за допунску и додатну наставу од 5 . до 8 . разреда

(Рача, Мало Крчмаре, Сараново и Ђурђево)

v-razred-2016-17

vi-razred-2016-17

vii-razred-2016-17

viii-razred-2016-17

v-viii-m-krcmare-2016-17

v-viii-saranovo-2016-17-god

v-viii-djurdjevo-2016-17


УПОРЕЂИВАЊЕ КРИТЕРИЈУМСКИХ ТЕСТОВА  2015/2016 ГОДИНЕ  СА   ИНИЦИЈАЛНИМ 2016/2017  ГОДИНЕ

kriterijumski-inicijalni-5

kriterijumski-inicijalni-6

kriterijumski-inicijalni-7


План рада Педагошког колегијума 2016 17


План рада Наставничког већа за школску 2016 17 годину


План унапређења квалитета образовно васпитног рада 2015 16


АКЦИОНИ ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА


AKЦИОНИ ПЛАН СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ


АКЦИОНИ ПЛАН СТРУЧНОГ ТИМА САМОВРЕДНОВАЊА И ВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016 17 ГОДИНУ


Акциони план за побољшање рада


Акциони план Стручног актива за Развојно планирање за школску 2016 2017 годину


Годишњи план рада Стручног актива за Развојно планирање за школску 2016 2017 годину


Развојни план школе 2016 2019


План Стручног актива за развој школског програма 2016 17 године


Насловна страна глобалног плана 2016 17


План и програм сарадње са породицом


Табела за израду школског програма за изборне предмете

Školski program za izborni predmet 2015 16


Социјална карта одељења

Социјална карта одељења


Образац за ИОП

Obrazac za IOP planirane mere


Спискови ученика за допунску и додатну   наставу

Spiskovi za dopunsku i dodatnu 5 razred

Spiskovi za dopunsku i dodatnu 6 razred

Spiskovi za dopunsku i dodatnu 7 razred

Spiskovi za dopunsku i dodatnu 8 razred

Spiskovi za dopunsku i dodatnu Malo Krcmare od 5 do 8

Spiskovi za dopunsku i dodatnu Saranovo od 5 do 8

Spiskovi za dopunsku i dodatnu Djurdjevo od 5 do 8


Анализа иницијалног теста на нивоу школе 2015/16.

Анализа иницијалног теста на нивоу школе 2015 16


Насловна страна глобалног плана рада за 2015. школску годину за учитеље

Насловна страна глобалног плана 2015 16 за учитеље


Насловна страна глобалног плана рада за 2015. школску годину

насловна страна за глобални план рада 2015


Образац за лични план стручног усавршавања

Лични план стручног усавршавања


Оперативни месечни план за учитеље и наставнике и образац припреме за час

Оперативни план за наставнике и учитеље и образац припреме за час


План рада одељењских већа

План рада одељењских већа


Извештај о стручном усавршавању и напредовању

извештај о стручном усавршавању на крају школске године


 Анализа иницијалног теста 2014./2015. на нивоу школе

Анализа иницијалног теста на нивоу школе


 Образац за портфолио наставника

Образац за портфолио наставника ОШ Карађорђе Рача


Акциони план развојни план школе за школску 2014/ 15 годину

Акциони план развојни план школе за школску 2014 15 годину


 Годишњи план рада стручног већа наставника историје и географије за 2014/15 годину

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ДРУШТВЕНИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2014 2015


Годишњи план рада стручног већа наставника математике, информатике, техничког и информатичког образовања за школску  2014/2015.годину

Годишњи план рада стручног већа наставника математике, информатике, техничког и информатичког образовања за школску 2014 2015 годину


 

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СРПСКОГ И СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ШКОЛСКУ 2014/ 2015. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СРПСКОГ И СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ШКОЛСКУ 2014 2015 ГОДИНУ


 

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА, МУЗИЧКЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ ЗА ШКОЛСКУ 2014/ 2015 ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА, МУЗИЧКЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ ЗА ШКОЛСКУ 2014 2015 ГОДИНУ


ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ПРИРОДНИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2014/ 2015 ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ПРИРОДНИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2014 2015 ГОДИНУ


ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА УЧИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ  2014/2015. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА УЧИТЕЉА


Школски програм ОШ „Карађорђе“ Рача  2014/15 – 2018/19

Школски програм ОШ Карађорђе Рача 2014 15 2018 19


 

 

Посећеност сајта
Тренутно на сајту: 1
Данас: 9
Ове недеље: 122
Укупно посета: 34382

Мапа школе | Србија | Школе у Србији

Школски сајт су дизајнирали наставници информатике 2013.© поклон ученицима, родитељима и другим корисницима