Get Adobe Flash player

Поштовани родитељи, драги ученици

      У складу са чланом 11. Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр 34/2019, 59/2020 и 81/2020) достављамо Вам на увид полугодишњи распоред писмених задатака и писмених провера постигнућа. Истичемо:

  •  да је у складу са напред наведеним Правилником распоредом планирана највише једна провера у дану, а две у наставној недељи;
  • да одељењски старешина прати остваривање распореда писаних провера знања и у случају одступања сарађује са предметним наставницима;
  • одељењски старешина је у обавези и да прати оптерећеност ученика и редовност у раду и да у једном и другом случају благовремено реагује;
  • да за све недоумице у вези распореда писмених и контролних задатака можете контактирати педагога школе на мејл адресу: svetlanapedagog7@gmail.com

     Драги ученици, позивамо Вас, да у циљу најбоље припреме за успешну реализацију најављених провера знања, редовно пратите наставу, активно учествујете у раду и извршавате ваше обавезе. Наставници и учитељи су ту да вас усмере када је то потребно. Достављени распоред можете користити за формирање ваших личних планова рада на месечном, недељном и дневном нивоу.

     Поштовани родитељи, неопходна нам је ваша сарадња и подршка – пратите интензивније рад Ваше деце, подстичите их да прате наставу на РТСу и израђују домаће задатке. План оцењивања који вам достављамо ће вам свакако помоћи да усмерите своје дете и испратите да ли извршава своје обавезе.

 С поштовањем, 

директорка школе,

Весна Вићентијевић                                                                                                     

РАСПОРЕД ВОЖЊЕ УЧЕНИКА ЗА СЕПТЕМБАР 2020. Важи од 07.09.2020.

Група А полазак у школу Одлазак из школе Група Б Полазак у школу Одлазак из школе
Бошњане   10:55 15:55 Сипић 11:10 15:55
Доња Рача 11:10 16:15 Трска 11:35 16:10
Борци 11:35 16:30 Мирашевац 11:50 16:25
Вишевац 11:45 16:30      

Поштовани родитељи ученика који путују,

организација превоза се односи само на ову недељу. Запослени у школи задужени за организацију превоза се труде да пронађу што боља организациона решења када је у питању превоз ученика (мање чекање при доласку и одласку ученика, пре свега).

Хвала вам на разумевању.

РАСПОРЕД ВОЖЊЕ УЧЕНИКА ЗА МЕСЕЦ Септембар2020.ГОДИНЕ важи  01.09.2020.(уторак)И03.09. (четвртак).

место Полазак из места Одлазак из школе
Борци 10:00 15:20
Вишевац 10:10 15:20
Мирашевац 10:25 16:00
Доња Рача 10:40 16:15
Сипић 11:00 16:30
Трска 11:25 17:00
Бошњане 11:45 17:20


Настава у септембру почиње у 12 часова

Директорка школе,

Весна Вићентијевић

_____________________________________________________________________________

РАСПОРЕД  ЗВОНА ЗА MEСЕЦ СЕПТЕМБАР

ПРВИ ЦИКЛУС

Група А:

ПРВИ ЧАС           -7.30-8.00

ОДМОР               -5 МИНУТА

ДРУГИ ЧАС         -8.05-8.35

ОДМОР               -25 МИНУТА

ТРЕЋИ ЧАС          -9.00-09.30

ОДМОР               -5 МИНУТА

ЧЕТВРТИ ЧАС     -09.35-10.05

Група Б:

ПРВИ ЧАС           -10.30 -11.00

ОДМОР               -5 МИНУТА

ДРУГИ ЧАС         -11.05-11.35

ОДМОР               -25 МИНУТА

ТРЕЋИ ЧАС          -12.00-12.30

РАСПОРЕД  ЗВОНА ЗА MEСЕЦ СЕПТЕМБАР

ДРУГИ ЦИКЛУС

ПРВИ ЧАС           -12.00-12.30

ОДМОР               -5 МИНУТА

ДРУГИ ЧАС         -12.35-13.05

ОДМОР               -25 МИНУТА

ТРЕЋИ ЧАС          -13.30-14.00

ОДМОР               -5 МИНУТА

ЧЕТВРТИ ЧАС     -14.05-14.35

ОДМОР               -10 МИНУТА

ПЕТИ ЧАС            -14.45-15.15

ОДМОР               -5 МИНУТА                                                                                   

ШЕСТИ ЧАС          -15.20-15.50

_____________________________________________________________

Obaveštenje za slanje godišnjih i operativnih planova

-Nastavnici koji rade u Rači, svoje godišnje i operativne planove šalju na adresu -oskarplanovi@gmail.com

-Učitelji koji rade u Rači, svoje godišnje i operativne planove šalju na adresu-uciteljiraca@gmail.com

-Nastavnici koji rade u Saranovu svoje godišnje i operativne planove šalju na adresu- saranovonastavnici@gmail.com

-Nastavnici koji rade u Djurdjevu svoje godišnje i operativne planove šalju na adresu-djurdjevonastavnici@gmail.com

-Nastavnici koji rade u Malom Krčmaru svoje godišnje i operativne planove šalju na adresu-malokrcmarenastavnici@gmail.com

-Učitelji koji rade u isturenim odeljenjima, Viševac,Vučić,Sipić,Trska,Miraševac,Donja Rača,Borci,Saranovo,Đurđevo,Malo Krčmare,Veliko Krčmare,Sepci-svoje godišnje i operativne planove šalju na adresu uciteljiokolina@gmail.com

____________________________________________________________________________

Обавештење за учитеље и наставнике

(помоћ у изради школског програма за први, трећи, седми и осми разред 2020/2021)

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Напомена: По завршетку преузимања тестова  у школи у Рачи ученици ће бити враћени превозом до својих места.

Допис за електронску пријаву за полагање пријемног испита

Поштовани родитељи/старатељи,

Јуче је почело остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину. Поред емитовања ТВ часова, оформљене су е-учионице и/или Viber групе путем којих ће наставници и ученици остваривавати комуникацију и размену материјала у функцији савладавања програмских садржаја. На недељном нивоу ученици ће путем друштвених мрежа добијати распоред часова од својих одељењских старешина, а на сајту и страници школе налази се линк  www.rasporednastave.gov.rs ка обавештењима која се односе на емитовање часова на РТС Канал 3. На основу материјала које наставници достављају ученицима након праћења ТВ лекција, и материјала за предмете који се не емитују на путем ТВ програма, као и на основу повратних информација ученика, наставници ће пратити и бележити податке о ангажовању и напредовању ученика. По нормализовању услова и по повратку у учионице, ово формативно вредновање од стране наставника биће коришћено за сумативно оцењивање на крају наставне године, стога је изузетно важно да ученици редовно прате упутства наставника и учествују у раду. За сву додатну подршку ученицима и родитељима на располагању су одељењске старешине кроз различите видове електронске комуникације. За ученике којима је потребан индивидуализован приступ у раду, односно прилагођавање у оквиру индивидуалног образовног плана (ИОП), наставници ће припремати посебне материјале за учење и достављати их на начин на који се договоре са њиховим родитељима.

Надамо се да ћемо заједничким напорима и добром комуникацијом сви допринети функционисању које је у најбољем интересу наше деце.

Захваљујемо на сарадњи и разумевању.

                                                

ОБАВЕШТЕЊЕ-ПРОМОЦИЈА ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

Драги ученици, поштовани наставници и овог месеца настављамо са промоцијом правила понашања. Хигијена руку, тела и простора где живимо и боравимо је веома важна за наше здравље. У складу са тим овог месеца истичемо правило: ,, Водимо рачуна о хигијени простора и отпатке бацамо искључиво у канту за отпатке“.Ово правило  се односи на ученике првог циклуса.

  ,, Крећемо се десном страном ходника и водимо рачуна да предност дамо запосленима и ученицима млађих разреда“. Ово правило се односи на ученике другог циклуса.

Поштовањем правила понашања доприносимо да насе окружење буде пријатно, безбедно, лепо и здраво.

            Ученички парламент вас све позива да овог месеца поштујемо правила (од 10.3.2020. до 10.04.2020. год): први циклус ,, Водимо рачуна о хигијени простора и отпатке бацамо искључиво у канту за отпатке,, други циклус ,, Крећемо се десном страном ходника и водимо рачуна да предност дамо запосленима и ученицима млађих разреда “.

             На крају месеца ће ученици и наставници који буду најуспешније поштовали правила бити похваљени путем обавештења, интернет и фејсбук странице.

У Рачи, 10.03.2020. године                                                      Председник Ученичког парламента:                                                                                                                   Исидора Митровић

                                                                                                                           Руководилац тима:

                                                                                                              Светлана Степановић

                                                                                                                           Директорка:

                                                                                                                           Весна Вићентијевић

                                                                                                               

                

                             

Посећеност сајта
Тренутно на сајту: 2
Данас: 24
Ове недеље: 312
Укупно посета: 76404

Мапа школе | Србија | Школе у Србији

Школски сајт су дизајнирали наставници информатике 2013.© поклон ученицима, родитељима и другим корисницима