Get Adobe Flash player

 

Eвиденција контролних тестова и писмених задатак за месец новембар 2018

_________________________________________________________________________

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ

Распоред вожње ученика

за месец новембар 2018. године

   Долазак у школу:

 

                            Сипић:             06:10                         

                            Трска:             06:30

                            Доња Рача:     6:55                            

                            Вишевац:       06:45 Аутобус средње школе

                            Мирашевац:   7:15

                             Бошњане :    07:40

                                                 

 

Повратак кући:

 

                                Спипић:          13:25

                                Трска:             13:40

                               Доња Рача:  14:00

                                 Бошњане:     14:15 

                                 Мирашевац:  14:30

                                 Вишевац:      15:10  Аутобус средње школе

 

_________________________________________________________________________

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Упутство за слање извештаја о стручном усавршавању за школску 2018/2019. годину

Лични план стручног усавршавања, извештаји о стручним усавршавањима у установи и ван установе, као и годишњи извештај о стручном усавршавању за 2018/2019. школску годину се шаљу електронским путем на мејл адресу strucnousavrsavanjeoskarraca@gmail.com. Мејл мора имати попуњен наслов мејла као и део за текст мејла. Како треба да изгледа наслов сваког мејла и шта треба да пише у делу за текст мејла, запослени могу прочитати у наставку текста. Уверење о савладаном стручном усавршавању ће се такође добијати електронским путем на мејл адресу запосленог са које је послат извештај, и свако може да одштампа своје уверење. Свако је дужан да води евиденцију свог стручног усавршавања.

 

Слање личног плана стручног усавршавања за 2017/2018. годину

Наслов мејла: Lični plan stručnog usavršavanja za 2017/2018. godinu – ime i prezime

Текст мејла: U prilogu je lični plan stručnog usavršavanja za 2017/2018. godinu,  ime i prezimenaziv predmeta

 

Слање извештаја о стручном усавршавању у установи за 2017/2018. годину

Наслов мејла: Stručno usavršavanje u ustanovi za 2017/2018. godinu – ime i prezime

Текст мејла: U prilogu je izveštaj o stručnom usavršavanju u ustanovi (naziv aktivnosti), ime i prezimeprisustvovao/izvodio/slušao/organizovao/izlagao/kordiniraoostvaren broj sati

 

Слање извештаја о стручном усавршавању ван установе за 2017/2018. годину

Наслов мејла: Stručno usavršavanje van ustanove za 2017/2018. godinu – ime i prezime

Текст мејла: U prilogu je izveštaj o stručnom usavršavanju van ustanove (naziv seminara, mesto održavanja seminara), ime i prezimeprisustvovao/izvodio/slušao/organizovao/izlagao/kordiniraoostvaren broj sati

                               

Слање годишњег извештаја о стручном усавршавању за 2017/2018. годину

Наслов мејла: Izveštaj o stručnom usavršavanju za 2017/2018. godinu – ime i prezime

Текст мејла: U prilogu je izveštaj o stručnom usavršavanju  za 2017/2018. godinu, ime i prezime, naziv predmeta

 

*Напомена 1:

Према правилнику о вредновању сталног стручног усавршавања на нивоу установе основне школе „Карађорђе“, Рача: за организовање радионица се добија 6 сати стручног усавршавања у установи уколико оне нису део прописаног школског програма  (уколико нису у плану слободних активности, секција, допунске наставе, додатне наставе…). 

*Напомена 2:

При слању извештаја у једном мејлу треба да стоји један извештај о стручном усавршавању због боље прегледности и паковања у базу стручног усавршавања.

 

 ______________________________________________________________________

Драги ученици и наставници,

Подсећамо вас да је у току акција промовисања правила понашања у школи. У месецу октобру трудимо се да сви заједно у што већој мери поштујемо следећа правила:

 • долазимо на време у школу
 • имамо спреман неопходан прибор
 • редовно испуњавамо школске обавезе

 

Ученици и наставници који се буду у потпуности придржавали ових правила биће похваљени обавештењем на сајту и страници школе.

 

Тим за заштиту од дискриминације,

 насиља, злостављања и занемативаља,

Ученички парламент и

Директор школе

__________________________________

Eвиденција контролних тестова и писмених задатак за месец октобар 2018

Eвиденција контролних тестова и писмених задатак за месец октобар 2018

______________________________________________________

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ

Распоред вожње ученика

за месец октобар 2018. године

   Долазак у школу:

 

                            Доња Рача:     06:10

                            Сипић:             06:30

                             Мирашевац:   06:55

                             Вишевац:       06:45 Аутобус средње школе

                             Трска:             07:15

                             Бошњане :     07:40

                                                 

 

Повратак кући:

 

                                 Доња Рача:   13:25

                                 Бошњане:     13:40

                               Мирашевац:  14:00

                                 Сипић:           14:15 

                                 Трска:            14:30

                                 Вишевац:      15:10  Аутобус средње школе

                                                        

 

                                               ____________________________________________________

Eвиденција контролних  тестова и писмених задатак за месец – септембар 2018/19. године  Рача, Сараново, Ђурђево, Мало Крчмаре

tabela kontrolnih i pismenih vezbi po odeljenjima septembar 2018

______________________________________________________

Р А С П О Р Е Д    Ч А С О В А

РАЧА

САРАНОВО

ЂУРЂЕВО

МАЛО КРЧМАРЕ

____________________________________________________________________________________

РАСПОРЕД  ЗВОНА ЗА ПОНЕДЕЉАК,  03.09.2018.  ГОДИНЕ

ПРВО ЗВОНО – 7.50

 

ПРВИ ЧАС                -8.00-8.35

ОДМОР                    -5 МИНУТА

ДРУГИ ЧАС              -8.40-9.15

ОДМОР                    -20 МИНУТА

ТРЕЋИ ЧАС              -9.35-10.10

ОДМОР                    -15 МИНУТА

ЧЕТВРТИ ЧАС         -10.25-11.00

ОДМОР                    -5 МИНУТА

ПЕТИ   ЧАС              -11.05-11.40

ОДМОР                    -5 МИНУТА

ШЕСТИ  ЧАС            -11.45-12.20

ОДМОР                    -5 МИНУТА

СЕДМИ  ЧАС           -12.25-13.00

____________________________________________________________________________________

 

СПИСАК ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА

 

 

Разред и одељење Одељењски старешина
V1 Ана Петровић
V2 Миланка Гајић
V3 Драгана Стевановић
V  Сараново Владимир Живковић
V Мало Крчмаре Дарко Аџић
V Ђурђево Нела Савић
VI1 Виолета Миловановић
VI2 Мирјана Милић
VI3 Драган Јовановић
V I Сараново Зорица Трифуновић
VI Мало Крчмаре Дејан Бранковић
VI Ђурђево Јована Савковић
VII1 Оливера Лапчевић Срећковић
VII2 Гордана Радишевић
VII3 Сања Ивановић
VII Сараново Владимир Ветровић
VII Malo  Крчмаре Наташа Живановић
VII Ђурђево Александра Минић
VIII1 Драгана Николић
VIII2 Марина Срећковић
VIII3 Срђан Арсић
VIII Сараново Мирослав –Велимировић
VIII Мало Крчмаре Маријана Нинчић
VIII Ђурђево Весна Недељковић

 

 

____________________________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ

Распоред вожње ученика

за месец септембар

 1. године

   Долазак у школу:

 

                             Мирашевац:  06:05

                             Сипић:            06:30

                             Трска:             06:55

                             Вишевац:       07:15

                             Доња Рача:    07:30

                             Бошњане :    07:50

                                                 

 

Повратак кући:

 

                                 Мирашевац:  13:25

                                 Бошњане:     13:40

                                 Сипић:           13:55 

                                 Трска:            14:30

                                 Вишевац:      14:50                

                                 Доња Рача:   15:10

____________________________________________________________________________________

Каталог програма стручног усавршавања за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину

 

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину се налази на следећем линку. Услед техничких прилагођавања коректорске корекције ће бити извршене у најскоријем временском року.

____________________________________________________________________________________

Oбавештење одељенским старешинама од 5. до 8. разреда

У план ЧОС-а од новембра месеца распоредити следеће теме:

 1. Хигијена
 2. Хумани односи међу половима
 3. Пубертет и промене у пубертету
 4. Здрави стилови живота- физичка активност, боравак у природи

 

У Рачи, 28.08.2018.                                            помоћник директора

Снежана Остојић

____________________________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СЛАЊЕ СВОЈИХ ПЛАНОВА ЗА 2018/19.ШКОЛСКУ ГОДИНУ НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Наставници разредне наставе, односно учитељи, шаљу своје планове на истој адреси као и до сада (по месту где раде  и школи којој припадају).

-Глобалне планове – један мејл

-Оперативне планове – један мејл

-План за ЧОС – један мејл

-План слободних активности – један мејл

-План допунске наставе– један мејл

-План додатне наставе – један мејл

-План ДКР– један мејл

МЕСТО ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
Вишевац, Вучић, Мирашевац, Трска, Сипић, Доња Рача, Борци, Сараново,Ђурђево, Мало Крчмаре, Велико Крчмаре,Сепци Поље, Сепци Брдо, Јарушице – учитељи  

uciteljiokolina@gmail.com

Централна школа – учитељи uciteljiraca@gmail.com

 

Пример за наставнике разредне наставе – учитеље

Приликом слања мејла користити конкретан и јединствен  образац за учитеље  са следећим примером:

НАСЛОВ: Operativni plan za mesec septembar 2018 treći  razred odeljenje 3/2  Violeta Petrović  Rača

У ПОЉУ ЗА ТЕКСТ УНЕТИ СЛЕДЕЋЕ: U prilogu je operativni plan za mesec  septembar 2018. godine  za odeljenje 3/2. Učitelj Violeta Petrović -Rača

Користите латинична слова.

 

Документ који се односи на оперативни план такође мора имати јединствен назив са следећим примером:

Operativni plan za 3 2 septembar 2018 Violeta Petrovic  Raca (без косих црта, зареза и тачака)

По истом принципу и шаблону шаљу се горе наведени планови до 10. септембра 2018.

Након прочитане поруке и прегледа докуманта у прилогу, иста ће бити премештена у претходно направљену фасциклу. Ово је пример базе за електронско слање планова за једног учитеља.

Унапред захвална, школски педагог:                                                  Светлана Степановић

27.08.2018.

 

 

____________________________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СЛАЊЕ СВОЈИХ ПЛАНОВА  ЗА 2018/19.ШКОЛСКУ ГОДИНУ НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

Наставници предметне  наставе шаљу своје планове на истој адреси као и до сада (по месту где раде и школи којој припадају).

-Глобалне планове – један мејл

-Оперативне планове – један мејл

-План за ЧОС – један мејл

-План секције – један мејл

-План допунске наставе– један мејл

-План додатне наставе – један мејл

-План припремне наставе– један мејл

-План ДКР– један мејл

МЕСТО ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
наставници Мало Крчмаре malokrcmarenastavnici@gmail.com
наставници Сараново saranovonastavnici@gmail.com
наставници Ђурђево djurdjevonastavnici@gmail.com
наставници Рача oskarplanovi@gmail.com

 

Пример за наставнике

Приликом слања користити конкретан и јединствен  образац за наставнике  са следећим примером:

НАСЛОВ: Operativni plan za mesec septembar 2018 matematika  Jelena Jovanović  Rača

У ПОЉУ ЗА ТЕКСТ УНЕТИ СЛЕДЕЋЕ: U prilogu je operativni plan za mesec septembar 2018. godine  predmet matematika za  62,73,81,83. Nastavnik Jelena Jovanović-Rača

Користите латинична слова.

Документ који се односи на оперативни план такође мора имати јединствен назив са следећим примером:

Operativni plan za 62 matematika septembar 2018 Jelena Jovanovic (без косих црта, зареза и тачака)

По истом принципу и шаблону шаљу се горе наведени планови до 10. септембра 2018.

Након прочитане поруке и прегледа докуманта у прилогу, иста ће бити премештена у претходно направљену фасциклу. Ово је пример базе за електронско слање планова за једног предметног наставника.

 

 

Унапред захвална, школски педагог:                                                  Светлана Степановић

27.08.2018.

____________________________________________________________________________________

 

ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ  ОСНОВНА ШКОЛА КАРАЂОРЂЕ РАЧА

____________________________________________________________________________________

ДАТУМ ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ ИСПИТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КАРАЂОРЂЕ“ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ О САСТАНЦИМА ТИМОВА АКТИВА И ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ У РАЧИ

 

Тим за насиље – 23.08.2018. у 9:00 часова

Самовредновање – 23.08.2018. у 10:00 часова

Актив за Развојно планирање – 23.08.2018. у 11:00 часова

Стручно веће учитеља  – 24.08.2018. у 9:00 часова

Тим за заштиту животне средине и и естетско уређење школе –27.08.2018.  у 10:00 часова

Тим за педагошко – инструктивни рад – 27.08.2018. у 12:00 часова

Тим за развој међупредметне компентенције и предузетништва – 28.08.2018. у 10:00 часова

Тим за обезбеђивање квалитета и рада  установе – 28.08.2018. у 11:00 часова

Стручни Тим за Инклузивно образовање –  29.08.2018. у 10:45 часова

Педагошки колегијум –29.08.2018. у 12:00  часова

Одељенско веће V2,V3,VI1,VI2, VII2 и VII3  – 30.08.2018. у 9:00 часовa

Наставничко веће – 30.08.2018. у 9:30 часова

Актив за Школски програм – 30.08.2018. у 12:00 часова

 

Дана : 20.08.2018.  у  Рачи

Директорка школе:

_________________________

Весна Вићентијевић

_____________________________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ

ИЗВЕШТАЈЕ  ЗА ЛЕТОПИС   ЗА 2017/18. ШКОЛСКУ ГОДИНУ   ПОСЛАТИ НА darkoadzic@gmail.com ДО 15. АВГУСТА 2018.

___________________________________________________________________________________

 

Република Србија

Основна школа“Карађорђе“ Рача

Број: 90418-01

Дана: 26.6.2018.год.

Р А Ч А

 

Наставничко веће је на седници  22.06.2018. год. донело одлуку  да се награде књигом ученици  који су постигли одличан успех и примерно владање на крају наставне  2017/2018. год.

РАЧА

2/1

 1. Божић Милица
 2. Златковић Сташа
 3. Бошковић Сташа
 4. Јовановић Лазар
 5. Јовановић Јована
 6. Марковић Вања
 7. Михајловић Вукашин
 8. Милојевић Тамара
 9. Милошевић Магдалена
 10. Николић МАТИЈА
 11. Стојановић Михајло
 12. Петровић Јелена
 13. Радовановић Лара

2/2

 1. Гроздић Павле
 2. Милетић Софија
 3. Миленовић Вања
 4. Тимотијевић Давид
 5. Ђорђевић Петар
 6. Милојевић Јелисавета
 7. Домановић Лена
 8. Милојевић Јована
 9. Стевановић Угљеша
 10. Стевановић Ања
 11. Милосављевић Кристијан
 12. Милосављевић Димитрије
 13. Јевтић Огњен
 14. Павловић Стефан
 15. Јовановић Андреј
 16. Николић Никола

 

3/1

 1. Војновић Милош
 2. Гавриловић Николина
 3. Глишић Ема
 4. Живуловић Нина
 5. Златић Вук
 6. Ивановић Милица
 7. Јанковић Ива
 8. Јањушевић Јана
 9. Јовичић Матија
 10. Милошевић Ана
 11. Милошевић Милица
 12. Петровић Дуња
 13. Петровић Милош
 14. Радовановић Данило
 15. Радојевић Јован
 16. Симић Павле
 17. Спасић Василије
 18. Станојевић Ива
 19. Стевановић Андрија
 20. Степковић Немања
 21. Цанковић Петар

 

3/2

 1. Домановић Ана
 2. Јовановић Анђела
 3. Јовичић Ђорђе
 4. Јовичић Нађа
 5. Јовичић Лазар
 6. Марковић Милица
 7. Милојевић Ђина
 8. Нешић Катарина
 9. Радић Калина
 10. Степановић Клара
 11. Схангмеи Сју

 

4/1

 

 1. Аћиимовић Елена
 2. Видојевић Сташа
 3. Вучетић Лука
 4. Голубовић Милан
 5. Ђорђевић Тамара
 6. Ђусић Наталија
 7. Живановић Емилија
 8. Петровић Тијана
 9. Симић Стефан
 10. Спасић Богдан
 11. Спасић Нађа
 12. Стојковић Николина

 

4/2

 1. Милојевић Вања
 2. Милорадовић Вања
 3. Ђоковић Данило
 4. Божић Љубица
 5. Доганџић Лазар
 6. Јанковски Нађа

 

МАЛО КРЧМАРЕ

3.разред

 1. Јовановић Христина
 2. Срећковић Сунчица
 3. Благојевић Теодора

 

4.разред

 1. Ђорђевић Александар

 

ВЕЛИКО КРЧМАРЕ

2.разред

 1. Гавриловић Младен
 2. Тодоровић Тијана

 

4.разред

 1. Гавриловић Милица
 2. Ивановић Андријана
 3. Ранисављевић Алекса
 4. Ранисављевић Кристина
 5. Срећковић Анастасија
 6. Цукић Немања

 

ВИШЕВАЦ

 1. разред
 2. Бакајац Филип
 3. Миловановић Јана
 4. Стојковић Александра
 5. Стојковић Николина
 6. Мајсторовић Дуња

 

ЂУРЂЕВО

 1. разред

 

 1. Ристић Лена
 2. Маринковић Стефан
 3. Соколић Лана

 

 1. разред

 

 1. Ристић Анђела
 2. Маринковић Марко

 

ВУЧИЋ

2.разред

 1. Симић Кристијан

 

4.разред

 1. Николић Жељко

 

БОРЦИ

2.разред

 1. Јевтић Андријана
 2. Јовановић Ксенија
 3. Марковић Андријана
 4. Милановић Ивона

 

ТРСКА

2.разред

 1. Томић Анђела
 2. Николић Оливера
 3. Јоксимовић Александра

4.разред

1.Николић Павлe

2.Машић Страхиња

 

МИРАШЕВАЦ

3.разред

 1. Ивановић Анастасија
 2. Милојевић Марина
 3. Јанковић Катарина
 4. Јефтић Сања

 

САРАНОВО

2.разред

 1. Савковић Сашка
 2. Стевановић Александар
 3. Ракић Урош
 4. Миленовић Теодора
 5. Богосављевић Никола
 6. Дугић Филип
 7. Ивановић Лара
 8. Тодоровић Лука
 9. Радојичић Вања

 

3.разред

 1. Костић Александра
 2. Матејић Матеја
 3. Миленовић Јована

4.разред

 1. Маринковић Анастасија
 2. Миливојевић Урош
 3. Савковић Никола
 4. Томић Анђела
 5. Шћекић Немања

 

СЕПЦИ ПОЉЕ

3.разред

 1. Николић Маја

 

СЕПЦИ БРДО

 1. разред
 2. Стојковић Андријана

 

СИПИЋ

3.разред

 1. Голубовић Јована
 2. Савић Сања

4.разред

 1. Живуловић Анђела
 2. Обрадовић Мина

 

ДОЊА РАЧА

2.разред

 1. Матејић Андреа
 2. Стојановић Анастасија
 3. Николић Катарина

 

3.разред

 1. Иванишевић Сара
 2. Милановић Сара
 3. Павловић Александра

4.разред

 1. Миловановић Неда
 2. Рајић Милица

 

5/1

 1. Ивона Нешић
 2. Лука Голубовић
 3. Марија Милојевић
 4. Лана Илић
 5. Марија Павловић

5/2

 1. Александар Петровић
 2. Никола Степковић
 3. Сара Јевтић
 4. Хелена Томић

 

5/3

 1. Тара Петровић
 2. Дарија Петровић
 3. Наталија Илић
 4. Војин Петровић
 5. Вељко Прешић
 6. Ђорђе Продановић
 7. Васа Ашић
 8. Вук Стојковић
 9. Андрија Шовић
 10. Петар Јовановић

 

6/1

 1. Елена Гроздић
 2. Јелена Илић
 3. Илија Остојић
 4. Александра Продановић
 5. Наталија Милосављевић
 6. Ружица Стојиловић
 7. Јована Степановић
 8. Стефан Марковић
 9. Ружица Божић
 10. Милена Милошевић
 11. Јанко Дугић

 

6/2

 1. Исидора Митровић
 2. Јана Стојиловић
 3. Софија Јовановић
 4. Валентина Огњановић
 5. Ана Милосављевић
 6. Марија Николић
 7. Алекса Гавриловић
 8. Марко Гроздић
 9. Лука Петронијевић
 10. Лазар Петровић

6/3

 1. Вукашин Грујић
 2. Ксенија Ковачевић
 3. Нађа Новичић
 4. Анђела Голубовић
 5. Петар Златић
 6. Николета Милојевић
 7. Емилија Миљојковић
 8. Лазар Петровић
 9. Вељко Радовановић
 10. Теодора Рајчевић
 11. Страхиња Шмигић

7/1

 1. Марија Туфегџић
 2. Сара Стевановић
 3. Матеј Станојевић
 4. Милош Павловић
 5. Милица Милетић
 6. Страхиња Јокић

 

7/2

 1. Лазар Марковић
 2. Сара Новковић
 3. Јелена Гарић
 4. Павле Петровић
 5. Вања Радосављевић
 6. Невена Тимотијевић
 7. Софија Весић
 8. Софија Глишић

7/3

 1. Кристина Тимић
 2. Ивана Ђорић
 3. Даница Петковић
 4. Валентина Шмигић
 5. Нина Јанковски
 6. Анђела Обрадовић

8/1

 1. Анђела Вучетић
 2. Теодора Весић
 3. Димитрије Златић
 4. Анђела Карић
 5. Милица Димитријевић
 6. Мирјана Јовановић

 

8/2

 1. Вељко Јевтић
 2. Милица Павловић
 3. Данијела Стаматовић
 4. Сања Првуловић
 5. Немања Илић

 

8/3

 1. Анђела Шобот
 2. Богдан Деспотовић
 3. Душан Радојевић
 4. Андреја Степковић
 5. Наталија Марковић
 6. Марко Милошевић

 

Подручно одељење Доња Рача

4.разред

 1. Неда Миловановић

Подручно одељење Ђурђево

5.разред

 1. Бранко Тимотијевић

7.разред

 1. Теодора Савковић
 2. разред
 3. Невена Савковић
 4. Љиљана Маринковић

Подручно одељење Сараново

6.разред

 1. Дијана Арнаутовић
 2. Ива Савковић
 3. Марко Игњатовић
 4. Милош Милановић
 5. Сандра Дугић
 6. разред
 7. Николина Богосављевић
 8. Анђела Николић
 9. Дугић Сања
 10. Валентина Шћекић

8.разред

 1. Ђорђе Миливојевић
 2. Вељко Гавриловић
 3. Јована Обрадовић

 

Подручно одељаење Мало Крчмаре

5.разред

 1. Анђела Глишић
 2. Тамара Милојевић

6.разред

 1. Дуња Антонијевић
 2. Ђурђина Антонијевић
 3. Тијана Живановић
 4. Марјан Срећковић

7.разред

 1. Теа Гавриловић
 2. Марија Благојевић
 3. Јована Ђурић
 4. Ђорђе Милић

8.разред

 1. Сања Цветић
 2. Јована Танасијевић
 3. Тијана Ивановић
 4. Јелена Домановић
 5. Анђела Срећковић

 

 

Директорка школе:

 

                                                                                                                Весна Вићентијевић     

 

22.06.2018.год.

У Рачи

__________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Република Србија

Основна школа“Карађорђе“ Рача

Број: 90418-01

Дана: 26.6.2018.год.

Р А Ч А

 

ОШ ,,КАРАЂОРЂЕ“ У САРАДЊИ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ РАЧА  ДОНЕЛА ЈЕ ОДЛУКУ ДА НАГРАДИ  НАЈУСПЕШНИЈЕ УЧЕНИКЕ КОЈИ СУ У ШКОЛСКОЈ2017/18. ГОДИНИ ОСВОЈИЛИ ПРВА, ДРУГА И ТРЕЋА МЕСТА НА ОКРУЖНИМ ТАКМИЧЕЊИМА, КАО И ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ И НОСИОЦЕ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ

Обавештавају се ученици и наставници ОШ „Карађорђе“ Рача као и родитељи да је свечани пријем ученика у сали Скупштине општине Рача у среду 04.07.2018. године у 11 часова. Ученици који су освојили прва три места на окружном такмичењу, ученик генерације и носиоци Вукових диплима биће награђени од стране Скупштине општине Рача.

 

 

 1. Јована Танасијевић 8.разред Мало Крчмаре- ,,Ученик генерације“у школској 2017/18.години

 

Носиоци Вукових диплома у школској 2017/18.години:

 

 1. Анђела Шобот 8-3
 2. Сања Цветић 8.разред Мало Крчмаре
 3. Јована Танасијевић 8.разред Мало Крчмаре

 

МАТЕМАТИКА:

 

 1. Лазар Петровић 6-3:   2. место на Окружном такмичењу
 2. Нађа Новичић 6-3:      2. место на Окружном такмичењу

 

БИОЛОГИЈА:

 

 1. Бранко Тимотијевић 5. разред Ђурђево 3.место на Окружном такмичењу
 2. Елена Гроздић 6-1:    3.  место на Окружном такмичењу

 

ГЕОГРАФИЈА:

 

 1. Лазар Марковић 7/2 2. место на Окружном  такмичењу

 

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА:

 

 1. Сања Дугић 7.разр.Сараново 2. Место на Окружном такмичењу
 2. Николина Богосављевић 7.разр.Сараново 3.место на Окружном такмичењу

 

ЧИТАЛИЋИ КЛИКЕРАШИ:

 

 1. Mилош Петровић 3/1  1. место на Окружном и пласман на Републичко такмичење
 2. Елена Гроздић 6/1        1. место на Окружном и пласман на Републичко такмичење
 3. Николина Богосављевић 7.разр. Сараново 1.место на Окружном и пласман на Републичко такмичење
 4. Ивана Ђорић 7/3       1. место на Окружном и пласман на Републичко такмичењe
 5. Невена Савковић 8 разр.Ђурђево 1. место на Окружном и пласман на Републичко такмичењe
 6. Лазар Марковић 7/2    1. место на Окружном и пласман на Републичко такмичењe

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:

 

 1. Мина Живановић 8/3    3. место на Окружном такмичењу и пласирала се на Републичко

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ:

 

 1. Лазар Марковић 7-2:    3. место на Окружном такмичењу

 

ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА:

 

 1. Вукашин Грујић 6-3: 2. место на Окружном такмичењу

 

ИСТОРИЈА

 

 1. Станојевић Матеј 7-1:    1. место на Окружном  такмичењу  и пласман на Републичко такмичењу

 

КОШАРКА

 

Дечаци:2. Место на Окружном такмичењу

 

 1. Андреја Степковић 8/3
 2. Ђорђе Ђоковић 8/3
 3. Немања Николић 8/1
 4. Немања Илић 8/2
 5. Павле Петровић 7/2
 6. Страхиња Јокић 7/1
 7. Михајло Милосављевић 7/1

 

МАЛИ ФУДБАЛ:

Девојчице: 3.место на Окружном такмичењу

 

 1. Маријана Алексић 7/1
 2. Сандра Дугић 6.разр.Сараново
 3. Ана Милосављевић 6/2
 4. Ивана Богосављевић 8/3
 5. Сара Марковић 8/3
 6. Анђела Шарић 8/3
 7. Валентина Јовановић 7/1
 8. Наталија Милосављевић 6/1
 9. Милена Милошевић 6/1
 10. Сара Петровић 8/1

 

 

У Рачи, 22.06.2018.год.Директорка школе:

___________________

                                                                                                 Весна Вићентијевић   

__________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ

До 1. августа 2018. године предати глобалне наставне планове и планове за додатну и допунску наставу за школску 2018/2019. школску годину на следећу електронску пошту skolskiprogram79@gmail.com

 

____________________________________________________________________

КАЛЕНДАР УПИСНИХ АКТИВНОСТИ

Датум Активност
18. 06. 2018. године Завршни испит, тест из српског језика
19. 06. 2018. године Завршни испит, тест из математике
20. 06. 2018. године Завршни испит, комбиновани тест
22. 06. 2018. године Прелиминарни резултати завршног испита
28. 06. 2018. године Објављивање коначних резултата завршног испита
29. 06. 2018. године Упис ученика у музичке и балетске школе
29. 06. и 30. 06. 2018. године Предаја попуњене листе жеља са одабраним школама, смеровима гимназије и образовним профилима
09. 07. и 10. 07. 2018. године Упис ученика у средње школе, први уписни круг
09. 07. 2018. године Предаја попуњене листе жеља са одабраним школама, смеровима гимназија и образовним профилима – други уписни круг
11. 07. 208. године Распоред ученика по школама, смеровима гимназија и образовним профилима – други уписни круг
12. 07. 2018. године Упис ученика у средње школе – други уписни круг

 

 

____________________________________________________________________

Обавештење

 

Ученици ће имати организовани превоз у току завршног испита.

 

Ред вожње:

 

понедељак: 18.06.2018. Mало Крчмаре: 6:50

Сараново:         7:30

Ђурђево:         7:35

 

 

уторак:  19.06.2018.        Сараново:         6:50

Ђурђево:           6:55

Мало Крчмаре: 7:35

 

 

среда:  20.06.2018.     понавља се ред вожње од понедељка.

 

 

Ученици који први дођу биће први враћени кући по завршетку испита.

Родитељи могу у својој режији да довезу децу. Неопходно је да деца буду испред школе у 08:00 часова.

 

директорка  школе:

Весна Вићентијевић

____________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Одељенска већа ( од 1. до 7.разреда)

одржаће се:

 • Одељенско веће 1. циклуса (од 1. до 4. разреда): четвртак, 21.06.2018. у 09:00 часова
 • Одељенско веће 2.циклуса ( од 5. до 7. разреда): четвртак, 21.06.2018. у 10:00 часова

 

 • Наставничко веће одржаће се: 22.06.2018. (петак) у 10:00 часова

 

 

У Рачи, 19.06.2018.                      директорка школе

                                                          Весна Вићентијевић

 

____________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ

ДОКУМЕНТА ЗА ЛЕТОПИС ЗА МЕСЕЦ ЈУН   2018.  СЛАТИ НА darkoadzic@gmail.com ДО 10. ЈУЛА 2018.

____________________________________________________________________

Eвиденција контролних  тестова и писмених задатак за месец – Јун  2018. 

Рача, Ђурђево, Сараново, Мало Крчмаре

Eвиденција контролних тестова и писмених задатак за месец јун 2018

 

____________________________________________________________________

 

Обавештење

 • Одељенско веће (8.разред): среда, 06.06.2018. у 13:30 часова

 

 • Наставничко веће(8.разред): петак ,08.06.2018. у 13:30 часова

 

 

У Рачи, 05.06.2018.                                директорка школе

Весна Вићентијевић

____________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ

ДОКУМЕНТА ЗА ЛЕТОПИС ЗА МЕСЕЦ МАЈ  2018.  СЛАТИ НА darkoadzic@gmail.com ДО 10. ЈУНА 2018.

____________________________________________________________________

Eвиденција контролних  тестова и писмених задатак за месец –MAJ Рача, Ђурђево, Сараново, Мало Крчмаре

Eвиденција контролних тестова и писмених задатак за месец –MAJ

____________________________________________________________________

Poziv na besplatan događaj posvećen devojkama u IT-ju

Poštovani/a,

Zainteresovane učenice iz Vaše škole su pozvane da dođu poslednje subote maja, 26. 5, da online (preko live streama) prate događaj „Devojke u IT-ju” (preko live streama), kada će im se obratiti uspešne žene IT sektora naše zemlje. Za kreativne devojke koje vole tehnologiju, nauku i matematiku ITAcademy organizuje IT događaj povodom Međunarodnog dana devojaka u IT-ju.

ITAcademy želi da ih motiviše, ohrabri i podstakne da izaberu IT kao svoj budući poziv, jer taj sektor nije isključivo rezervisan za muškarce. Devojke su trenutno traženije u ovoj oblasti, jer je ceo svet u potrazi za ženskom perspektivom u tehnologiji. Osim toga, potreba za IT stručnjacima iz dana u dan je sve veća, a poznato je da oni odlično zarađuju.

Kako da se priključite događaju?

Ukoliko mislite da je jedan ovakav događaj odlična prilika za učenice iz Vaše škole, poslaćemo Vam tekst koji bi trebalo objaviti na sajtu škole. U tom tekstu one će saznati zbog čega je IT oblast odlična za njih i na koji način mogu da se prijave kako bi događaj pratile online.

Kako bismo zainteresovali što više devojčica za najperspektivniju IT oblast, pozivamo Vas da se priključite našem IT događaju i da obaveštenje o prijavi za online praćenje događaja objavite na sajtu škole. Devojčice treba da iskoriste ovu priliku da se upoznaju sa svim mogućnostima koje pruža školovanje u IT oblasti i da čuju priče onih žena koje su uspele da ostvare zavidne IT karijere.

Zamoliću Vas za povratnu informaciju o tome da li želite da učestvujete u ovom događaju. Ukoliko budete imali dodatnih pitanja, budite slobodni da nam pišete.

Srdačno,

Marija Korać
ITAcademy

_______________________________________________________________   

 

Распоред вожње ученика

за месец мај  2018. године

Долазак у школу:

 

Мирашевац:         06.05

Вишевац:              06.20

Доња Рача:           06.40

Трска:                    07.00

Сипић:                   07.25      

Бошњане :            07.45

                               

                                               

                           

                         Повратак кући:

 

Мирашевац:     13.25

Бошњане:         13.40

Вишевац:          13.55

Доња Рача:      14.12

Трска:               14.30

Сипић:              14.55

 

                                    

У Рачи,

26.04.2018.                                           Директорка школе

     ___________________

      Весна Вићентијевић

 

_______________________________________________________________   

 

 

Обавештење

 

Одељенска већа( трећи класификациони период)

одржаће се:

 

 • Одељенско веће 1. циклуса (од 1. до 4. разреда): уторак, 24.04.2018. у 13:00 часова
 • Одељенско веће 2.циклуса ( од 5. до 7. разреда): уторак, 24.04.2018. у 13:30 часова

 

 

 • Наставничко веће одржаће се: 04.2018. (среда) у 13:30 часова

 

 

У Рачи, 16.04.2018.                      директорка школе

                                                          Весна Вићентијевић

 

_______________________________________________________________   

Poštovani,

Pozivamo Vas na prezentaciju NOVIH UDŽBENIKA, UDŽBENIČKIH KOMPLETA i DIGITALNIH UDŽBENIKA

zaPETIrazred osnovne škole.

 Prezentacija će se održati u

    OŠ „ Milutin i Draginja Todorović ”, Save Nemanjića 2, Kragujevac  

                                            26.4.2018. u 19.30h

 

Da biste na vreme obezbedili promotivne primerke udžbenika i promotivnog materijala, prijavite se online popunjavanjem formulara

Popunite online prijavu ili mejlom na adresu prijava@bigzskolstvo.co.rs  ili  telefonom na broj 060 857 88 52

Radujemo se druženju sa Vama!

 

_______________________________________________________________   

 

OБАВЕШТЕЊЕ – Упис ученика у први разред Oсновне школе за школску 2018/2019. годину

_______________________________________________________________            

ОБАВЕШТЕЊЕ

ДОКУМЕНТА ЗА ЛЕТОПИС ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ  2018.  СЛАТИ НА darkoadzic@gmail.com ДО 10. МАЈА 2018.

 

_______________________________________________________________________

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 • Пролећни распуст за ученике према календару образовно-васпитног рада почиње од 02.04.2018. и траје до 10.04.2018.године
 • Први наставни дан је уторак, 10.04.2018.године

Седнице за тромесечје (8.разред):

 • Одељенско веће: среда, 11.04.2018. у 13:30 часова
 • Наставничко веће: среда , 11.04.2018. у 14:00 часова

 

 

У Рачи, 30.03.2018.                                директорка школе

Весна Вићентијевић

     _______________________________________________________________

Распоред вожње ученика

за април 2018. године

 

 

Долазак у школу:

 

Сипић:                   06.35

Трска:                    06.40

Мирашевац:         07.00

Вишевац:              07.17

Доња Рача:           07.35              

Бошњане :            07.45

                              

                            

                         Повратак кући:

 

Трска:               13.25

Бошњане:         13.45

Сипић:              14.00

Мирашевац:     14.35

Вишевац:          14.50

Доња Рача:       15.10

                          

У Рачи,

28.03.2018.                                           Директорка школе

     ___________________

      Весна Вићентијевић

_______________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ

У СРЕДУ 28.03.2018. ГОДИНЕ У 13:30 У МЕДИЈАТЕЦИ ОДРЖАЋЕ СЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈА СЛОБОДНИХ СОФТВЕРА-ШКОЛА КРЕАТИВНИХ ВЕШТИНА-2 БОДА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

_______________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ

ДОКУМЕНТА ЗА ЛЕТОПИС ЗА МЕСЕЦ МАРТ  2018.  СЛАТИ НА darkoadzic@gmail.com ДО 10. АПРИЛА 2018.

 

_______________________________________________________________________

  OБАВЕШТЕЊЕ

 

Седница Наставничког већа наставника одржаће се у среду, 14.03.2018.године у 13:45 са следећим Дневним редом:

 

 1. Избор чланова за Школски одбор из реда запослених

 

У Рачи, 12.03.2018.год.                                                      Директорка школе:

                                                                                                  Весна Вићентијевић

____________________________________________________________________

 

Eвиденција контролних тестова и писмених задатак за месец –март 2018

Eвиденција контролних тестова и писмених задатак за месец – март 2018 Рача

Eвиденција контролних тестова и писмених задатак за месец –март 2018 Сараново

Eвиденција контролних тестова и писмених задатак за месец –март 2018 Ђурђево

Eвиденција контролних тестова и писмених задатак за месец –март 2018 Мало Крчмаре

 

____________________________________________________________________

 

 

Распоред вожње ученика

за месец март  2018. године

 

Долазак у школу:

 

Сипић:                   06.35

Трска:                    06.40

Доња Рача:           07.00      

Мирашевац:         07.18

Вишевац:              07.33      

Бошњане :            07.45

                               

                         Повратак кући:

 

Сипић:              13.25

Бошњане:         14.00

Трска:               14.15

Доња Рача:      14.35

Мирашевац:     14.55

Вишевац:          15.10                           

У Рачи,

28.02.2018.                                          

 Директорка школе

 Весна Вићентијевић

 

____________________________________________________________________

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

ДОКУМЕНТА ЗА ЛЕТОПИС ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАР  2018.  СЛАТИ НА darkoadzic@gmail.com ДО 10. МАРТА 2018.

____________________________________________________________________

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавају се одељењске старешине ученика који ће школске 2018/19. године бити 2., 3.,4.,6.,7. и 8.разред  да доставе бројно стање ученика који испуњавају услове да буду обухваћени Пројектом бесплатних уџбеника за школску 2018./19.годину као и да обавесте родитеље о условима конкурса за бесплатне уџбенике.

Рок за доставу бројног стања је до  09.03.2018. код помоћника директора .

Ученици који имају право на бесплатне уџбенике су:

 • Ученици из социјално/материјалних породица (примаоци социјалне новчане помоћи)
 • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану)
 • У ченици основних школа који су у породици треће и свако наредно рођено дете које је у систему школовања.

 

 

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

 • За ученике, социјално/материјално угрожених породица –примаоце новчане социјалне помоћи, решење којим се утврђује право на остваривање социјалне помоћи
 • За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика , односно студента. Потврда се прилаже за свако дете.

За ученике који су у породици  треће или свако наредно рођено дете и налазе се у тој основној школи, школа не издаје потврду.

 • За ученике са сметњама уразвоју и инвалидитетом посебна документација није потребна, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Рок за доставу документације је од 12. до 14. 03. 2018. код административног радника Снежане Јовановић.

 

 

С поштовањем,                              директорка школе:

Весна Вићентијевић

____________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се одељењске старешине ученика од 5. до 8. разреда да доставе,,Правила понашања у школи “-својих одељења и наставници информатике о одржаном часу,  у одељењима где предају, ,,Облици дигиталног насиља“ такође у писаном облику , најкасније до 05. 03. 2018. године .

Напомена: Извештаје доставити Светлани Степановић и Снежани Остојић.

 

С поштовањем,                                                          Школски педагог :

Светлана Степановић

____________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

Обавештавају се одељењске старешине ученика од 1. до 4. разреда да доставе ,,Правила понашања у школи“ –свјих одељења у писаном облику најкасније до  05. 03. 2018. године.

Напомена: Извештаје доставити Светлани Степановић и  Снежани Остојић.

С поштовањем,                                                                          Школски педагог :

Светлана Степановић

____________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ

ДОКУМЕНТА ЗА ЛЕТОПИС ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР 2018.  СЛАТИ НА darkoadzic@gmail.com ДО 10. ФЕБРУАРА 2018.

 

____________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ

Семинар „ДО ФУНКЦИОНАЛНОГ ЗНАЊА ПРИМЕНОМ МЕТОДА И ТЕХНИКА У ИНТЕРАКТИВНОЈ НАСТАВИ“

Пријаве код помоћника директора до 14.02.2018.

Семинар је 03.03.2018. у Смедеревској Паланци

Do funkcionalnog znanja primenom metoda i tehnika u interaktivnoj nastavi

 

____________________________________________________________________

Poštovana/Poštovani,

S obzirom da smo utvrdili dva nova datuma vezana za održavanje dva onlajn-seminara, šaljemo vam informacije u vezi njih:

Kako razviti otpornost učenika na socijalne pritiske vršnjaka (početak seminara je 05.02.2018.), 
Kompetencija: K3, Kataloški broj: 43, Bodovi za učesnika: 17

Seksualna higijena – Osnova reproduktivnog zdravlja (početak seminara 19.02.2018.), 
Kompetencija: K3, Kataloški broj: 176, Bodovi za učesnika: 32

Klikom na link – naziv seminara, možete pročitati detaljnije informacije. Ukoliko vam odgovara neki drugi datum održavanja seminara, a u vašoj školi postoji minimalna grupa od 30-ak polaznika, zakazaćemo datum koji odgovara najbolje vašim potrebama.

Ponudu svih seminara možete pogledati klikom OVDE.

____________________________________________________________________

                ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 • Одељенска већа првог циклуса одржаће се : у петак 02.02.2018.год. са почетком у 10:00 часова
 • Одељенска већа другог циклуса одржаће се: у петак 02.02.2018.год. са почетком у 11:00 часова

 

 • Наставничко веће одржаће се : у понедељак 05.02.2018.год. са почетком у 10:00 часова.

 

 • Родитељски састанци одржаће се: у уторак 06.02.2018.год. са почетком у 10:00 часова

 

 

 

У Рачи,26.01.2018.год.                                                                        директорка школе:

                                                                                   Весна Вићентијевић

___________________________________________________________________________

Поштовани,

 

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, 01. фебруара 2018. године, у оквиру, девете по реду, манифестације  „Зимски дани просветних радника“,организује Саветовање: ,,Стручно усавршавање као основа унапређивања образовно – васпитног процеса“.

 

Реализатори су представници МПНТРС, ЗВКОВ и ЦСУ Крагујевац.

 

Саветовање се држава у Свечаној сали Скупштине града Крагујевца, са почетком у 11 часова.

 

Сви учесници добијају потврду на 4 сата стручног усавршавања у установи.

 

 

Прозивамо све заинтересоване да се пријаве.

Пријава се врши попуњавањем пријавног листа, који вам достављамо у прилогу.

 

ПРИЈАВНИ ЛИСТ

____________________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ

ДОКУМЕНТА ЗА ЛЕТОПИС ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2017.  СЛАТИ НА darkoadzic@gmail.com ДО 15. ЈАНУАРА 2018.

___________________________________________________________________________________

Распоред вожње ученика

за месец јануар и фебруар 2018. године

 

 

Долазак у школу:

 

Доња Рача:           06.08

Вишевац:              06.28

Сипић:                   06.52

Трска:                    07.20

Мирашевац:         07.37      

Бошњане :            07.50

                               

                                               

                            

                         Повратак кући:

 

 

Доња Рача:      13.25

Бошњане:        13.45

Вишевац:         14.00

Сипић:              14.20

Трска:               14.55

Мирашевац:     15.15

 

                                    

У Рачи,

26.12.2017.                                           Директорка школе

     ___________________

      Весна Вићентијевић

___________________________________________________________________________________

Свечана седница Наставничког већа одржаће се у четвртак, 28.12.2017.године са почетком у 13:30 часова.

___________________________________________________________________________________

 

Распоред вожње ученика

за месец децембар 2017. године

 

 

Долазак у школу:

 

Вишевац:              06.08

Доња Рача:           06.27      

Трска:                    06.50

Мирашевац:         07.08      

Сипић:                   07.30              

Бошњане :            07.50

                               

                                               

                           

                         Повратак кући:

 

Вишевац:         13.25

Бошњане:        13.43

Доња Рача:      13.58

Трска:               14.20

Мирашевац:     14.40

Сипић:              14.55

 

                                    

У Рачи,

28.11.2017.                                           Директорка школе

     ___________________

      Весна Вићентијевић

________________________________________________________________________________

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

ДОКУМЕНТА ЗА ЛЕТОПИС ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР 2017.  СЛАТИ НА darkoadzic@gmail.com ДО 15. ДЕЦЕМБРА 2017.

 

________________________________________________________________________________

Сала распоред  за период  од 27.11 -04.12 . 2017.

Документ можете погледати кликом на линк испод

распоред хала за период од 27 11 до 4 12 2017

________________________________________________________________________________

 

Распоред вожње ученика

за месец новембар

од 13.-24.11.2017. године

Долазак у школу:

 

Доња Рача:           06.07      

Трска:                    06.28

     Мирашевац:         06.45      

             Сипић:                   07.08              

Вишевац:              07.33

Бошњане :            07.50

                               

                                                  

                         Повратак кући:

 

Доња Рача:      13.25

Бошњане:        13.45

Трска:               14.00

Мирашевац:     14.20

Сипић:              14.35

Вишевац:         15.05

 

                                    

У Рачи,

07.11.2017.                                           Директорка школе

     ___________________

      Весна Вићентијевић

_________________________________________________________________

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одељенска већа првог циклуса одржаће се : у понедељак 20.11.2017.год. са почетком у 12:30 часова

Одељенска већа другог циклуса одржаће се: у понедељак 20.11.2017.год. са почетком у 13:30 часова

Наставничко веће одржаће се : у среду 22.11.2017.год. са почетком у 13:30 часова.

 

У Рачи,30.10.2017.год.                               директорка школе:

                                                                           Весна Вићентијевић

 

_________________________________________________________________

ВАЖНЕ ДАТУМЕ У ТОКУ 2017./18. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ НА ЛИНКУ ИСПОД ТЕКСТА

Важни датуми у школској 2017 18 години

 

__________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ

ДОКУМЕНТА ЗА ЛЕТОПИС ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР 2017.  СЛАТИ НА darkoadzic@gmail.com ДО 15. НОВЕМБРА 2017.

_______________________

ОБАВЕШТЕЊЕ

Основна школа ,,Карађорђе“ организује одлазак на
Сајам књига и Сајам наставних средстава у Београду
24.10.2017. године, (полазак у 12 часова испред школе)
Представа „Деца радости“, Атеље 212 у 20 часова
Цена: -групна улазница за сајам 150,00 дин. за раднике
школе

– улазница за представу 350,00 динара
– превоз 710,00 динара

Плаћање: одбијаће се од исплате октобарске зараде у
новембру, а део трошкова сносиће Синдикати за своје
чланове.
Напомена: (Списак за Сајам налази се у наставничкој
канцеларији у Рачи као и у школама у Саранову,
Ђурђеву и М. Крчмару).
Пријавити се до уторка 17.10.2017. год.).

_________________________________________________________________

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Упутство за слање извештаја о стручном усавршавању за школску 2017/2018. годину

Од сада ће се се лични план стручног усавршавања, извештаји о стручним усавршавањима у установи и ван установе, као и годишњи извештај о стручном усавршавању за 2017/2018. школску годину слати електронским путем на мејл адресу strucnousavrsavanjeoskarraca@gmail.com. Мејл мора имати попуњен наслов мејла као и део за текст мејла. Како треба да изгледа наслов сваког мејла и шта треба да пише у делу за текст мејла, запослени могу прочитати у наставку текста. Уверење о савладаном стручном усавршавању ће се такође добијати електронским путем на мејл адресу запосленог са које је послат извештај, и свако може да одштампа своје уверење. Свако је дужан да води евиденцију свог стручног усавршавања.

 

Слање личног плана стручног усавршавања за 2017/2018. годину

Наслов мејла: Lični plan stručnog usavršavanja za 2017/2018. godinu – ime i prezime

Текст мејла: U prilogu je lični plan stručnog usavršavanja za 2017/2018. godinu,  ime i prezime, naziv predmeta

 

Слање извештаја о стручном усавршавању у установи за 2017/2018. годину

Наслов мејла: Stručno usavršavanje u ustanovi za 2017/2018. godinu – ime i prezime

Текст мејла: U prilogu je izveštaj o stručnom usavršavanju u ustanovi (naziv aktivnosti), ime i prezime, prisustvovao/izvodio/slušao/organizovao/izlagao/kordinirao, ostvaren broj sati

 

Слање извештаја о стручном усавршавању ван установе за 2017/2018. годину

Наслов мејла: Stručno usavršavanje van ustanove za 2017/2018. godinu – ime i prezime

Текст мејла: U prilogu je izveštaj o stručnom usavršavanju van ustanove (naziv seminara, mesto održavanja seminara), ime i prezime, prisustvovao/izvodio/slušao/organizovao/izlagao/kordinirao, ostvaren broj sati

 

Слање годишњег извештаја о стручном усавршавању за 2017/2018. годину

Наслов мејла: Izveštaj o stručnom usavršavanju za 2017/2018. godinu – ime i prezime

Текст мејла: U prilogu je izveštaj o stručnom usavršavanju  za 2017/2018. godinu, ime i prezime, naziv predmeta

_________________________________________________________________

Распоред вожње ученика

за месец октобар

 1. године  (ВАЖИ ДО 13.10.2017.)

 

                                 Долазак у школу:

 

                            Сипић:               06.13

                            Мирашевац:     06.35

                            Вишевац:       06.53

                            Доња Рача:       07.13

                            Трска:                07.33

                            Бошњане :        07.50

                                                 

 

Повратак кући:

 

                               Сипић:             13.25

                               Бошњане:        14.00

Мирашевац:    14.15

Вишевац:         14.30

Доња Рача:      14.50

                                Трска:              15.10

                                                                                      

                  

                                                                                                                                                      

У Рачи,

26.09.2017.                                           Директорка школе,

     ___________________

      Весна Вићентијевић

_________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ

ДОКУМЕНТА ЗА ЛЕТОПИС ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР  2017.  СЛАТИ НА darkoadzic@gmail.com ДО 15. ОКТОБРА 2017.

_________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ

Стручно веће учитеља подсећа предметне наставнике да су у обавези од

01.10.2017.године да одрже по један час у првом и другом полугодишту у

одељењима 4.разреда. Потребно је да направе распоред по коме ће

одржати час и благовремено обавестити учитеље у Рачи и подручним

одељењима.

Руководилац Стручног већа учитељa Весна Томић

_________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ

Распоред вожње ученика

за месец септембар

2017. године

   Долазак у школу:

 

                             Мирашевац:  06:05

                             Сипић:            06:30

                             Трска:             06:55

                             Вишевац:        07:15

                             Доња Рача:     07:30

                             Бошњане :     07:50

                                                 

 

Повратак кући:

 

                                 Мирашевац: 13:25

                                 Бошњане:      13:40

                                 Сипић:           13:55                                                              

                                 Трска:            14:30

                                 Вишевац:      14:50                

                                 Доња Рача:   15:10

_________________________________________________________________

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧИТЕЉЕ

Семинари за школску 2017/18.

 1. Мултимедија у настави К2 каталог 416    8 сати
 2. Хоризонтално учење К1  каталог 502    8 сати
 3. Индивидуално образовни план К3 каталог 306     8 сати

_________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧИТЕЉЕ  И НАСТАВНИКЕ

 

Доставити уплатнице за уџбенике  у рачуноводство Снежи у што краћем року.

 

_________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧИТЕЉЕ

Ученици 4. разреда ће имати предавање о безбедности једном месечно који ће се реализовати на часу одељењског старешине. Тема за септембар месец је „НЕПОГОДЕ И ПОЖАРИ“.Предавање ће одржати ватрогасци а присуство учитеља је обавезно.

__________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧИТЕЉЕ  И НАСТАВНИКЕ

План за секције, допунске , додатне, за час одељењнског старешине (учитељи и наставници) и план за друштвено користан рад послати на oskarracadokumenta@gmail.com

__________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧИТЕЉЕ  И НАСТАВНИКЕ

Само у септембру месецу  шаљете глобалне до 5-ог и оперативне планове до 10-ог. У наредним месецима  рок за слање оперативних планова  је  до 5-ог у месецу.

 

__________________________________________________________________

О Б А В  Е Ш Т Е Њ Е    З А   У Ч И Т Е Љ Е

Поштовани учитељи , од 1. септембра 2017. године ваше глобалне и оперативне планове шаљете електронском поштом  до 10-ог у месецу.

МЕСТО ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
Вишевац, Вучић, Мирашевац, Трска, Сипић, Доња Рача, Борци, Сараново,Ђурђево, Мало Крчмаре, Велико Крчмаре,Сепци – учитељи uciteljiokolina@gmail.com
Централна школа – учитељи uciteljiraca@gmail.com

Приликом слања користити конкретан и јединствен  образац за учитеље  са следећим примером:

НАСЛОВ: Operativni plan za mesec septembar 2017 drugi  razred odeljenje 2/2  Violeta Petrović  Rača

У ПОЉУ ЗА ТЕКСТ УНЕТИ СЛЕДЕЋЕ: U prilogu je operativni plan za mesec  septembar 2017. godine  za odeljenje 2/2. Učitelj Violeta Petrović -Rača

Користите латинична слова.

Документ који се односи на оперативни план такође мора имати јединствен назив са следећим примером:

Operativni plan za 2 2 septembar 2017 Violeta Petrovic  Raca (без косих црта, зареза и тачака)

 

По истом принципу и шаблону шаљете и  глобални план.

Elektronsko slanje operativnih planova primer za ucitelje

__________________________________________________________________

 

О Б А В  Е Ш Т Е Њ Е    З А   Н А С Т А В Н И К Е

Поштовани наставници, од 1. септембра 2017. године ваше глобалне и оперативне планове шаљете електронском поштом  до 10-ог у месецу.

МЕСТО ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
Наставници Мало Крчмаре malokrcmarenastavnici@gmail.com
Наставници Сараново saranovonastavnici@gmail.com
Наставници Ђурђево djurdjevonastavnici@gmail.com
Наставници Рача oskarplanovi@gmail.com

Приликом слања користити конкретан и јединствен  образац за наставнике  са следећим примером:

НАСЛОВ: Operativni plan za mesec septembar 2017 matematika  Jelena Jovanović  Rača

У ПОЉУ ЗА ТЕКСТ УНЕТИ СЛЕДЕЋЕ: U prilogu je operativni plan za mesec septembar 2017. godine  predmet matematika za 51,63,72,81. Nastavnik Jelena Jovanović-Rača

Користите латинична слова.

Документ који се односи на оперативни план такође мора имати јединствен назив са следећим примером:

Operativni plan za 51 matematika septembar 2017 Jelena Jovanovic (без косих црта, зареза и тачака)

По истом принципу и шаблону шаљете и  глобални план.

 

Elektronsko slanje operativnih planova primer za nastavnike

__________________________________________________________________

 

 

О Б А В  Е Ш Т Е Њ Е 

У петак 18.08.2017. у 8 :45  заказан је  стручни актив за развојно планирање

у 9:15 стручни актив за самовредновање

Директорка ће посетити следеће школе:

9:45 Трска

10: 30 Сипић

11:00 Мало Крчмаре

11:30 Велико Крчмаре

12:00 Вучић

понедељак 21.08.2017. у 9:00 заказан је педагошки колегијум

10:00 стручни тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања

11:00 стручни тим за инклузивно образовање

 

__________________________________________________________________

О Б А В  Е Ш Т Е Њ Е 

У среду 05.07.2017. године у 10 часова у сали Скупштине општине свечана додела награда ученицима Основне Школе „Карађорђе“ Рача.

___________________________________________________________________

О Б А В  Е Ш Т Е Њ Е 

 

Одељенско веће ученика од 1. до 7. разреда одржаће се:

 • Одељенско веће ученика од 1. до 4. разреда: понедељак, 19.06.2017. у 09:00 часова
 • Одељенско веће ученика од 5. до 7. разреда: понедељак, 19.06.2017. у 11:00 часова

 

Наставничко веће одржаће се:

 

 • Наставничко веће ученика од 1. до 4. разреда: , 20.06.2017. у 09:00 часова
 • Наставничко веће ученика од 5. до 8. разреда: , 20.06.2017. у 11:00 часова

 

Наставничко веће ( сви запослени) – давање мишљења по конкурсу на избор директора, 22.06.2017. године у 10:00 часова

 

 

 

У Рачи, 09.06.2016.                                                                                                    в. д. директор

Снежана Остојић

_________________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НАСТАВНИКЕ

„БЕЗБЕДНOСТ ДЕЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ“

ПРОВУЦИТЕ ОВО КРОЗ НАСТАВУ ИЛИ ЧАСОВЕ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ

Bezbednost dece na internetu prezentacija

Prirucnik

___________________________________________________________________

OБАВЕШТЕЊЕ

          Обавештавају се сви предметни и наставници разредне наставе да до дана 12.05.2017. године доставе школском педагогу фотокопију свих стручних усавршавања ван установе и извештаје у установи из ове школске године.

У противном  неће им  бити урачунат одређени број сати стручног усавршавања за ову школску годину.

Дана: 28. 04. 2017. године                                                          в.д. директора:

_________________

Снежана Остојић

__________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ

10.04.2017. – Одељенско веће Први циклус у 12 и 30 сати

10.04.2017. – Одељенско веће Други циклус у 13 и 30 сати

  11.04.2017. – Наставничко веће за први и други циклус у 13 и 30 сати

____________________________________________________________________________

 

Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника септембар 2016


 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧИТЕЉЕ И НАСТАВНИКЕ

ОД СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ СВА ДОКУМЕНТА СЛАТИ НА СЛЕДЕЋУ ЕЛЕКТРОНСКУ ПОШТУ

oskarracadokumenta@gmail.com


ДОКУМЕНТА ЗА ЛЕТОПИС 2016/17 И ДАЉЕ СЛАТИ НА darkoadzic@gmail.com


ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

Одељенске старешине приликом израде паноа са ученицима могу користити делове Протокола: Разврставање насиља по нивоима, интервенције према нивоима. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi


АНАЛИЗА ИНИЦИЈАЛНОГ ТЕСТИРАЊА, ЗА СВЕ ПРЕДМЕТЕ – ПРЕДАТИ ДАНИЈЕЛИ НИКОЛИЋ

ЗА УЧЕНИКЕ 6. И 7. РАЗРЕДА ДО 30.09.2015.

ЗА УЧЕНИКЕ 5. И 8. РАЗРЕДА ДО 15.10.2015.


ПОСЛАТИ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ НА oskarraca@gmail.com СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА У ШТО КРАЋЕМ РОКУ

– Планове стручних већа

– Планове свих тимова у школи

– Планове стручног усавршавања на нивоу стручног већа


ОБАВEШТЕЊЕ

ГЛОБАЛНЕ ПЛАНОВЕ  ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ПРЕДАТИ ДО 27.08.2015. ГОДИНЕ


ОБАВЕШТЕЊЕ

ПЛАНОВЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ПРЕДАТИ ДО 27.08.2015. ГОДИНЕ


ОБАВЕШТЕЊЕ

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ПРЕДАТИ ДО 26.ЈУНА 2015. ГОДИНЕ


РАСПОРЕД ПРЕДАЈЕ-ПРИЈЕМА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАСТАВНИКА ОШ „КАРАЂОРЂЕ“ РАЧА

 

Катарина Бранковић-педагог

 

 • Наставни планови
 • Одељенска већа
 • Стручни актив за развој школског програма
 • Тим за превенцију насиља, злостављања и занемаривања у образовно васпитним установама
 • Стручни тим за инклузивно образовање
 • Тим за пружање помоћи новим ученицима
 • Тим за пружање помоћи новим наставницима
 • Тим за превенцију малолетничке деликвенције
 • Ученички парламент
 • Допунска, додатна и слободне активности (извештаји)
 • Секције (извештаји)

 

Снежана Остојић-помоћник директора

 

 • Наставничко веће
 • Педагошки колегијум
 • Стручни актив за развојно планирање
 • Стручно усавршавање
 • Стручно веће наставника из области уметности
 • Стручно веће наставника природних наука
 • Стручно веће наставника математике и информатике
 • Тим здравствене превенције пројекат „Здрава школа“
 • Извештај са родитељског састанка, отворених врата, креативних радионица
 • Дежурства наставника и ученика (Рача)

 

Весна  Марковић-помоћник директора

 

 • Стручни тим за самовредновање и вредновање рада школе
 • Стручно веће српског и страних језика
 • Стручно веће наставника друштвених наука
 • Стручно веће наставника разредне наставе
 • Стручни тим за рад са подмладком Црвеног крста
 • Тим за развој мир и толеранцију
 • Тим за еколошку заштиту животне средине и естетског уређења школе
 • Тим за професионалну орјентацију

 

 

 Можете преузети документ

РАСПОРЕД ПРЕДАЈЕ-ПРИЈЕМА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАСТАВНИКА ОШ КАРАЂОРЂЕ РАЧА

 


 

Посећеност сајта
Тренутно на сајту: 1
Данас: 11
Ове недеље: 124
Укупно посета: 34384

Мапа школе | Србија | Школе у Србији

Школски сајт су дизајнирали наставници информатике 2013.© поклон ученицима, родитељима и другим корисницима