Get Adobe Flash player

Стручни тимови

Tим за рад са подмладком Црвеног крста

Р.б. Име и презиме Звање
1. Драган Јовановић -руководилац професор историје
2. Дејан Радојевић професор разредна наставе
3. Срђан Арсић професор ликовне културе
4. Зорица Матовић професор физике
5. Саша Томић професор разредна наставе
6. Томислав Матић наставник разредна наставе
7. Љубица Јовановић наставник разредна наставе
8. Ивана Игрутиновић професор француског језика
9. Саша Голубовић професор физичког васпитања
10. Драгана Стевановић професор физичког васпитања
11. Живадинка Илић професор разредне наставе

Тим за професионалну оријентацију

Р.б. Име и презиме Звање
1. Драгана Николић

-руководилац

професор српског језика
2. Срђан Арсић професор ликовне културе
3. Јелена Јовановић професор математике
4. Јелена Обрадовић професор српског језика
5. Сандра Ристић професор физике
6. Слађана Николић професор хемије
7. Нела Савић професор српског језика
8. Владимир Живковић Професор ТИО
9. Марина Срећковић професор енглеског језика
10. Мирослав Велимировић професор географије
11. Маријана Нинчић професор српског језика
12. Весна Недељковић професор математике

Тим здравствене превенције, пројекат ,,Здрава школа“

Р.б. Име и презиме Звање
1. Гајић Миланка  руководилац професор биологије
2. Биљана Васојевић професор разредне наставе
3. Мирјана Милић професор енглеског језика
4. Слађана Николић професор хемије
5. Ивана Игрутиновић професор француског језика
6. Весна Недељковић професор математике
7. Перишић Светлана професор разредне наставе
8. Далибор Петковић професор историје
9. Љиљана Станојевић професор разредне наставе
10. Сузана Николић професор разредне наставе
11. Виолета Миловановић професор ТИО

Тим за развој, мир и толеранцију

Р.б. Име и презиме Звање
1. Мила Благојевић

руководилац

професор руског језика
2. Сузана Тушевљак професор разредне наставе
3. Стефан Трифуновић професор разредне наставе
4 Виолетка Тодоровић наставник  руског језика
5. Светлана Марковић наставник разредне наставе
6. Глишић Владимир наставник верске наставе
7. Невенка Митровић професор музичке културе
8. Весна Томић професор разредне наставе
9. Славица Милојевић наставник разредне наставе
10. Горица Милошевић професор разредне наставе
11. Сандра Поплашен Родић професор разредне наставе
12. Србислав Малдини професор географије

Тим за еколошку заштиту животне средине и естетског уређења школе

Р.б. Име и презиме Звање
1. Владимир Ветровић

-руководилац

професор биологије
2. Милица Карић професор енглеског језика
3. Радица Радојевић професор разредне наставе
4. Миомир Станковић професор музичке културе
5. Гордана Драгољубовић наставник  разредне наставе
6. Весна Томић професор разредне наставе
7. Саша Голубовић професор физичког васпитања
8. Тијана Илић професор француског језика
9. Љубица Јовановић наставник разредне наставе
11. Весна Јефтић професор музичке културе

Тим за пружање подршке новим наставницима

Р.б. Име и презиме Звање
1. Наташа Живановић

-руководилац

професор  математике
2. Светлана Мићковић професор разредне наставе
3. Слађана Николић професор хемије
4. Марина Срећковић професор енглеског језика
5. Маријана Нинчић професор српског језика
6. Виолета Петровић наставник разредне наставе
7. Светлана Марковић наставник разредне наставе
8. Виолета Миловановић професор ТИО
9. Дејан Бранковић професор географије
10. Светлана Перишић наставник разредне наставе
11. Зорица Матовић наставник физике
12. Горица Милошевић професор разредне наставе

Тим за пружање помоћи новим ученицима

Р.б. Име и презиме Звање
1. Зорица Милановић – руководилац наставник  разредне наставе
2. Славица Стевановић наставник  разредне наставе
3. Светлана Перишић наставник  разредне наставе
4. Мирјана Милић професор  енглеског језика
5. Ивана Аћимовић професор разредне наставе
6. Лепосава Ђорђевић Јовановић професор разредне наставе
7. Виолета Миловановић професор ТИО
8. Зорица Трифуновић професор српског језика
9. Драган Јовановић професор историје
10. Гордана Драгољубовић наставник  разредне наставе
11. Весна Јефтић професор музичке културе
12. Сања Радојевић професор биологије
13. Весна Марковић професор разредне наставе
14. Славица Милојевић наставник разредне наставае
15. Живадинка Илић професор разредне наставе
16 Јелена Гроздић професор разредне наставе
17. Сандра Поплашен Родић професор разредне наставе
18. Горица Милошевић професор разредне наставе

Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама:

Р.б. Име и презиме Звање
1. Виолета Петровић –руководилац наставник разредне наставе
2. Јасна Мићуновић професор разредне наставе
3. Славица Стевановић наставник разредне наставе
4. Јелена Обрадовић професор српског језика
5. Владимир Ветровић професор биологије
6. Зорица Трифуновић професор српског језика
7. Драгана Николић професор српског језика
8. Сузана Николић професор разредне наставе
10. Биљана Васојевић професор разредне наставе
11. Владимир Глишић вероучитељ
12. Живадинка Илић професор разредне наставе

Стручни актив за развој школског програма

Р.б. Име и презиме Звање
1. Ана Петровић-руководилац професор  српског језика
2. Ивана Аћимовић професор  разредне наставе
3. Гордана Радишевић професор  енглеског језика
4. Јелена Јовановић професор  математике
5. Владимир Живковић професор  ТО
6. Саша Томић проф.раз.наставе
7. Миомир Станковић професор музичке културе
8. Мирослав Велимировић професор географије
9. Србијанка Мирчетић професор разредне наставе
10. Драгана Стевановић професор физичког васпитања
11. Марина Срећковић професор енглеског језика
12. Дарко Аџић професор ТО
13. Миланка Гајић професор биологије
14. Љубина Арсић родитељ

Стручни актив за развојно планирање

Р.б. Име и презиме Звање
1. Сандра Ристић

-руководилац

професор физике
2. Маја Кувекаловић професор разредне наставе
3. Љиљана Станојевић професор разредне наставе
4. Сања Радојевић професор биологије
5. Зорица Милановић наставник разредне наставе
6. Светлана     Степановић педагог школе
7. Данијела Николић професор разредне наставе
8. Ивана Аћимовић професор разредне наставе
9. Наташа Живановић професор математике
10. Славица Милојевић наставник разредне наставе
11.   ученички парламент
12. Ненад Савковић председник општине
13. Весна Вићентијевић директор

Стручни тим за самовредновање и вредновање квалитета рада школе

Р.б. Име и презиме Звање
1. Нела Савић-руководилац професор српског језика
2. Оливера Лапчевић- Срећковић професор математике
3. Ивана Аћимовић професор разредне наставе
4. Драган Јовановић професор историје
5. Светлана Мићковић професор разредне наставе
6. Гордана Радишевић професор енглеског језика
7. Јелена Гроздић професор разредне наставе
8. Радица Радојевић професор разредне наставе
9. Мирјана Милић професор енглеског језика
10. Мирјана Марушић професор енглеског језика
11. Милица Карић професор енглеског језика
12. Дарко Аџић професор ТИО

Стручни тим за инклузивно образовање

Р.б. Име и презиме Звање
1. Маја Кувекаловић – руководилац професор разредне наставе
2.  Лепосава     Ђорђевић Јовановић професор разредне наставе
3. Дејан Радојевић професор разредне наставе
4. Томислав Матић наставник разредне наставе
5. Сандра Поплашен Родић професор разредне наставе
6. Сања Ивановић професор математике
7. Мирослав Велимировић професор географије
 

8.

Љиљана Николић професор разредне наставе
 

9.

Сузана Маринковић-Тушевљак професор разредне наставе
 

10,

Миомир Станковић професор музичке културе
 

11.

Саша Томић професор разредне наставе
12. Милица Карић професор енглеског језика
Посећеност сајта
Тренутно на сајту: 1
Данас: 18
Ове недеље: 58
Укупно посета: 126614

Мапа школе | Србија | Школе у Србији

Школски сајт су дизајнирали наставници информатике 2013.© поклон ученицима, родитељима и другим корисницима