Get Adobe Flash player

 

 

Уверење за стручно усавршавање

_______________________________________________________________________

Правилник о СУ у оквиру установе

_______________________________________________________________________

План унапређивања области наставе и учења 2023-2024

_______________________________________________________________________

Листа препорука 2023-2024

_________________________________________________________________________

АП за Развојно планирање за 2023-2024

_________________________________________________________________________

Акциони план развојног планирања за 2021 2022

_________________________________________________________________________

Развојни план ОШ Карађорђе Рача 2021-2026.pdf

___________________________________________________________________________

Анализа-иницијалног-теста-образац-нови 2021 2022

___________________________________________________________________________

Насловна страна за глобални план за све разреде 2021

***************************************************************************************************

АНЕКС ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА РАДА

___________________________________________________________________________

Образац – Лични план Стручног усавршавања за 2020-2021. школску годину

Lični plan Stručnog usavršavanja 2020 2021

___________________________________________________________________________

Образац за оперативни план за 8. разред

Operativni plan rada VIII razred

______________________________________________________________________________

Образац за оперативни план за 5.,6.,7. разред као и за 8. разред код информатике и рачунарства, технике и технологије и физичког и здравственог васпитања

Operativni plan V VI VII VIII razred

______________________________________________________________________________

Образац за оперативни план за 4. разред

Operativni plan rada IV razred

______________________________________________________________________________

Образац за оперативни план за 1.,2. и 3. разред

Operativni-plan-I-i-II-razred

______________________________________________________________________________

Насловна страна годишњег плана је иста за све разреде. Рок за предају је 31.08.2020.

насловна глобални

______________________________________________________________________________

Празна табела за попуњавање Анекса школског програма 2020 2021

Aneks školskog programa 2020 2021

______________________________________________________________________________

Правилник о стручном усавршавању који важи од 01.09.2019. године

Pravilnik o strucnom usavrsavanju 20192020

______________________________________________________________________________

МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ДОКУМЕНТА ЗА ГЛОБАЛНЕ И ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНОВЕ ЗА 2019-2020 ШКОЛСКУ ГОДИНУ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС

АЖУРИРАНО 30.08.2019.

01 Globalni plan rada I razred

02 Globalni plan rada II razred

03 Globalni plan rada III i IV razred

Operativni plan I i II razred

Operativni plan rada III i IV razred

———————————————————————————-

МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ДОКУМЕНТА ЗА ГЛОБАЛНЕ И ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНОВЕ ЗА 2019-2020 ШКОЛСКУ ГОДИНУ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС

01 Globalni plan rada V razred

02 Globalni plan rada VI razred

03 Globalni plan rada VII i VIII razred

04 Globalni plan rada Tehnika i Tehnologija

05 Globalni plan rada VIII Tehnicko i informaticko

08 Globalni plan rada V, VII i VIII Informatika i računarstvo

09 Globalni plan rada VI Informatika i računarstvo

10 Globalni plan rada V, VI i VII razred Fizičko i zdravstveno obrazovanje

Operativni plan V i VI razred

Operativni plan rada VII i VIII razred

———————————————————————————-

ОБРАЗАЦ ЗА ПОСМАТРАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ЧАСА

———————————————————————————-

Акциони план Стручног тима за самовредновање за школску 2018 2019 годину

———————————————————————————–

Презентација „Даровити ученици“ ИОП 3

Daroviti učenici IOP 3

———————————————————————————–

Можете преузети нове обрасце за инклузивно образовање који ће се примењивати од јануара 2018. године. Нови обрзац за праћење и вредновање ИОП-а ће се користити од децембра 2018. године.

1. Образац за садржај ИОП – а НОВО

2. Образац за педагошки профил – НОВО

3. Образац за индивидуализацију НОВО

4. Образац за персонализовани програм наставе и учења – НОВО

5. Образац за праћење и вредновање ИОПа – НОВО

6. Образац за сагласност родитеља – НОВО

7. Образац за план транзиције – НОВО

8. Образац за план превенције раног напуштања школе – НОВО

———————————————————————————–

Образац за инклузију

Образац за индивидуализацију

Образац за сагласност родитеља за ИОП

Образац за педагошки профил

Образац за садржај ИОП – а

Образац за план активности за ИОП

———————————————————————————–

Образац за анализу иницијалног тестирања предати на нивоу Стручног већа.

Анализа-иницијалног-теста-на-нивоу-Стручног-већа-2018-19

———————————————————————————–

Akcioni plan za 2018-19 OŠ Karađorđe Rača

———————————————————————————–

МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НОВ ОБРАЗАЦ ЗА ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН ЗА ПРВИ И ПЕТИ РАЗРЕД ЗА 2018/19. ШКОЛСКУ ГОДИНУ

Globalni plan za PRVI I PETI RAZRED 2018 19

———————————————————————————–

МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НОВ ОБРАЗАЦ ЗА ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ПРВИ И ПЕТИ РАЗРЕД ЗА 2018/19. ШКОЛСКУ ГОДИНУ

Operativni plan za PRVI i PETI RAZRED 2018 19

———————————————————————————–

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

PRAVILNIK o nastavnom programu za sedmi razred

———————————————————————————–

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

PRAVILNIK o nastavnom programu za sesti razred


Празан образац за припремну наставу – ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА можете преузети

Obrazac za pripremnu nastavu POLAGANJE ZAVRSNOG ISPITA

———————————————————————————–

Празан образац за школски програм  за ваннаставне активности  можете преузети

Obrazac za skolski program za vannastavne aktivnosti

———————————————————————————–

Празан образац за школски програм  наставни део можете преузети

Prazan obrazac za skolski program nastavni deo

———————————————————————————–

Поштоване колеге, у доле наведеној табели  дат је извештај о томе за које су се секције ученици опредилили и желе да их похађају у текућој школској 2017/18. години.

Молимо вас да се на нивоу Стручних већа договорите о начину реализације и терминима одржавања истих.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗБОРУ СЕКЦИЈА УЧЕНИКА ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА 2017 18

———————————————————————————–

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА 5 РАЗРЕД

———————————————————————————–

ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2017

ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2017

————————————————————————————-

АКЦИОНИ ПЛАН СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ

Akcioni plan strucnog aktiva za razvojno planiranje 2017 18

————————————————————————————-

АКЦИОНИ ПЛАН СТРУЧНОГ ТИМА САМОВРЕДНОВАЊА  И ВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ  ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ

AKCIONI PLAN SAMOVREDNOVANJE 2017-2018

————————————————————————————-

АКЦИОНИ ПЛАН СТРУЧНОГ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ  РАДА ШКОЛЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ РАДА  ИЗ ПРЕТХОДНЕ  ШКОЛСКЕ  ГОДИНЕ

AKCIONI PLAN ZA POBOLJSANJE RADA IZ PRETHODNE GODINE, SAMOVREDNOVANJE 2017-2018


У ПРИЛОГУ СУ СВА ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА ЗА 2017/18 .

( предао  Тим за Развојно планирање )

I – IV razred sumativno ocenjivanje učenika

Sumativno ocenjivanje učenika na kraju I ciklusa

Uputstvo za popunjavanje tabela I-IV razred

Sumativno ocenjivanje učenika na kraju II ciklusa

V razred – sumativno ocenjivanje učenika

VI razred – sumativno ocenjivanje učenika

VII razred – sumativno ocenjivanje učenika

VIII razred – sumativno ocenjivanje učenika

Uputstvo za popunjavanje tabela V-VIII razred

————————————————————————————-

Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода 2016 17 школске године

Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 2016 17 школске године

Анализа-успеха-ученика-на-крају-трећег-класификационог-периода-2016-17-школске-године

Анализа успеха ученика на крају школске године 2016 17 школске године

————————————————————————————-


УПОРЕЂИВАЊЕ КРИТЕРИЈУМСКИХ ТЕСТОВА  2015/2016 ГОДИНЕ  СА   ИНИЦИЈАЛНИМ 2016/2017  ГОДИНЕ

kriterijumski-inicijalni-5

kriterijumski-inicijalni-6

kriterijumski-inicijalni-7


План рада Педагошког колегијума 2016 17


План рада Наставничког већа за школску 2016 17 годину


План унапређења квалитета образовно васпитног рада 2015 16


АКЦИОНИ ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА


AKЦИОНИ ПЛАН СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ


АКЦИОНИ ПЛАН СТРУЧНОГ ТИМА САМОВРЕДНОВАЊА И ВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016 17 ГОДИНУ


Акциони план за побољшање рада


Акциони план Стручног актива за Развојно планирање за школску 2016 2017 годину


Годишњи план рада Стручног актива за Развојно планирање за школску 2016 2017 годину


Развојни план школе 2016 2019


План Стручног актива за развој школског програма 2016 17 године


Насловна страна глобалног плана 2016 17


План и програм сарадње са породицом


Социјална карта одељења

Социјална карта одељења


Образац за ИОП

Obrazac za IOP planirane mere


Анализа иницијалног теста на нивоу школе 2015/16.

Анализа иницијалног теста на нивоу школе 2015 16


Насловна страна глобалног плана рада за 2015. школску годину за учитеље

Насловна страна глобалног плана 2015 16 за учитеље


Насловна страна глобалног плана рада за 2015. школску годину

насловна страна за глобални план рада 2015


Образац за лични план стручног усавршавања

Лични план стручног усавршавања


Оперативни месечни план за учитеље и наставнике и образац припреме за час

Оперативни план за наставнике и учитеље и образац припреме за час


План рада одељењских већа

План рада одељењских већа


Извештај о стручном усавршавању и напредовању

извештај о стручном усавршавању на крају школске године


 Анализа иницијалног теста 2014./2015. на нивоу школе

Анализа иницијалног теста на нивоу школе


 Образац за портфолио наставника

Образац за портфолио наставника ОШ Карађорђе Рача


Акциони план развојни план школе за школску 2014/ 15 годину

Акциони план развојни план школе за школску 2014 15 годину


 Годишњи план рада стручног већа наставника историје и географије за 2014/15 годину

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ДРУШТВЕНИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2014 2015


Годишњи план рада стручног већа наставника математике, информатике, техничког и информатичког образовања за школску  2014/2015.годину

Годишњи план рада стручног већа наставника математике, информатике, техничког и информатичког образовања за школску 2014 2015 годину


ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СРПСКОГ И СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ШКОЛСКУ 2014/ 2015. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СРПСКОГ И СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ШКОЛСКУ 2014 2015 ГОДИНУ


ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА, МУЗИЧКЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ ЗА ШКОЛСКУ 2014/ 2015 ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА, МУЗИЧКЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ ЗА ШКОЛСКУ 2014 2015 ГОДИНУ


ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ПРИРОДНИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2014/ 2015 ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ПРИРОДНИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2014 2015 ГОДИНУ


ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА УЧИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ  2014/2015. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА УЧИТЕЉА


Школски програм ОШ „Карађорђе“ Рача  2014/15 – 2018/19

Школски програм ОШ Карађорђе Рача 2014 15 2018 19


Посећеност сајта
Тренутно на сајту: 1
Данас: 40
Ове недеље: 490
Укупно посета: 124797

Мапа школе | Србија | Школе у Србији

Школски сајт су дизајнирали наставници информатике 2013.© поклон ученицима, родитељима и другим корисницима